Contact

From Barock Sommer (Orkest Vroeg Klassiek)
Jump to navigationJump to search

Op dit moment heeft het bestuurtje van Barock Sommer de taken als volgt verdeeld:

Wie Chef voor groep Andere taakjes
<enkodemail to="welvaadt@xs4all.nl">Raads Welvaadt</enkodemail> voorzitter
<enkodemail to="floor.jas@surfnet.nl">Floor Jas</enkodemail> violen publiciteit, locaties
<enkodemail to="m.p.slabbers@gmail.com">Mia Petra Slabbers</enkodemail> lage strijkers stokken
<enkodemail to="blazerschef@barock-sommer.nl">Rutger Hofman</enkodemail> blazers penningen, web site