De contributie voor deelname aan het Barock-Sommer zomerproject 2023 bedraagt 75 euro. Neem voor eventuele aanpassing contact op

met de penningmeester (Marien, tel. 06 1127 6607)Betaalverzoek COntributie zomer 2023b

Je kunt contributie betalen via het betaalverzoek KLIK HIER of scan de QR code hiernaast

Je kunt de bijdrage van 75 euro ook oververmaken op bankrekening NL23 INGB 0007 4636 59 van Stichting Barock Sommer

Voor eventuele persoonlijke afspraken graag contact opnemen met de penningmeester, Marien.

 

Voor het gemak hebben we bij iedere repetitie koffie en thee geregeld. Zou je een vergoeding willen betalen op basis van 1 euro per consumptie.

Hoi! Wil je mij betalen? Ik heb een betaalverzoek gemaakt voor koffie en thee winter barock 2023. (Een actueel betaalverzoek zetten we op deze webpagina, zodra het project begonnen is.

Of scan de QR code hiernaast en vul zelf het bedrag in. 1 euro per kopje. Tel zelf alle consumpties tijdens het project bij elkaar op.

 Koffie en thee