De contributie voor deelname aan het Barock-Sommer zomerproject 2023 bedraagt 80 euro. Vanwege inflatie en hogere kosten voor repetities hebben we de contributie dus 5 euro hoger gezet. We hopen op begrip hiervoor. Neem voor eventuele aanpassing contact op met de penningmeester (Marien, tel. 06 1127 6607)

Je kunt contributie betalen via het betaalverzoek KLIK HIER of scan de QR code hiernaastBetaalverzoek COntributie winter 2024

Je kunt de bijdrage van 80 euro ook oververmaken op bankrekening NL96 RABO 0361 1588 15 van Stichting Barock Sommer  (NB: DIt is een nieuw banknummer!)

Voor eventuele persoonlijke afspraken graag contact opnemen met de penningmeester, Marien.

 

 

 

Voor het gemak hebben we bij iedere repetitie koffie en thee geregeld. Zou je een vergoeding willen betalen op basis van 1 euro per consumptie.

Dat mag je afrekenen aan het einde van het project. dan komt hier een aparte QR code

 

Of scan de QR code hiernaast en vul zelf het bedrag in. 1 euro per kopje. Tel zelf alle consumpties tijdens het project bij elkaar op.

 Koffie en thee