Ons bereikte het intens verdrietige bericht dat onze fluitist en ons bestuurslid Rutger Hofman op 7 juni j.l. is overleden. Hij was helaas al een flinke tijd ziek.
 
Rutger heeft zich vele jaren lang met buitensporige inspanning ingezet voor ons orkest. Hij heeft niet alleen ontzettend veel werk verricht, maar was ook een van de pijlers waarop ons orkest jarenlang dreef. Wij kunnen ons Barock Sommer zonder Rutger nauwelijks voorstellen. Rutger trad niet graag op de voorgrond, maar was achter de schermen bijzonder actief. Zo werkte hij onleesbare manuscripten om tot mooie partijen, waardoor stukken uitgevoerd konden worden die anders nooit ten gehore zouden worden gebracht. Wij zullen Rutger enorm missen vanwege zijn buitengewone muzikale kennis, zijn enthousiasme en gedrevenheid, en natuurlijk zijn zeer muzikale en prachtige fluitspel. Bovendien was Rutger altijd erg gastvrij en geïnteresseerd in de ander. Met zijn kwinkslagen en gezelligheid eindigde menige bestuursvergadering bij hem thuis in de late uurtjes. Een mooi mens is heengegaan.
 
Wij leven intens mee met zijn vrouw, kinderen en familie en wensen hen veel kracht om dit grote verlies te dragen.